Blíží se dokončení

O 15.6.2016

rodinného domu ve Vinoři

Blíží se dokončení